45 års kunnande som ingenjörer ger skärpa
VVS - långt bortom standardlösningarna, VVS-konsulter
Kyla - Vårt rätta element. Vi är experter på kylkonstruktioner
Bra recept på storkökslösningar. Storkökskonsulter

Välkommen till Ingemar Johanssons Ingenjörsbyrå. Konsulter inom VVS, Kyla och Storkök.

Med över 45 års erfarenhet som konsulter inom områdena VVS, kyla och storkök har vi skärpan att driva de riktigt komplexa projekten och växla ut potentialen i den senaste tekniken. Varmt välkommen till oss på Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå!
 

Vår process är tydlig och enkel för kunden

Förstudie

Vi ser vikten av att medverka i projekten under ett tidigt skede då förutsättningar för att uppnå ett kostnads- och energieffektivt projekt initieras. I detta stadium tas beslut för projektets fortsatta inriktning. Kostnadskalkyler arbetas fram. Det är nu man påverkar de framtida förvaltningskostnader i projektet.

Projektledning

Medverka vid projekteringsmöten med beställare och eventuellt övriga projektörer. Målet är att uppnå de förutsättningar som den tidigare utredningen fastställde. I detta skede tas de handlingar fram som ska ligga till grund för ett eller flera förfrågningsunderlag. Samtidigt startar det interna kvalité- och miljösäkringssystemet.

Produktion

Överlämnandefasen uppnås. Nu är projektet färdigställt och framtagna handlingar distribueras till berörda parter. Medverkan under anbudstiden är av stor vikt då frågor kring projektet kan uppkomma. Hjälp vid anbudsutvärdering är en tjänst som kan erbjudas då vissa projekt är av komplicerad art.

Uppföljning

Projektet är färdigställt då tar uppföljningen vid. Handlingar och därtill framtagna underlag genomgår en slutgiltig kvalitetskontroll. I detta avsnitt sker de kontroll- och besiktningaruppdrag som utförs under entreprenadskedet.

Referenser

Västlänken, Göteborg. Vi tar fram underlag för en systemhandling VVS åt Trafikverket.
IT Centrum Jkpg, Utredning & projektering av kylbehov för datahall.
Vapenrocken - Projektering av VVS för nybyggnad av butik- & kontor.

Göteborgskontoret:

Göteborg: 031-42 75 65 | Varholmsg. 2  |  414 74 Göteborg
Personalen på Göteborgskontoret hittar du
här.

Jönköpingskontoret:

Jönköping: 036-291 11 00 | Vasavägen 3C  |  554 54 Jönköping 
Personalen på Jönköpingskontoret hittar du här.